Clay and Wurmfeld

Nabízené
služby

Tým

Kontakt

Představuje celou řadu činností, které zahrnují identifikaci, vyhodnocení, plánování a přípravu zpětné vazby na příležitosti a rizika pro podnikatelské subjekty v důsledku politických a správních rozhodnutí. Public affairs management, čili řízení veřejných záležitostí, se tak naším prostřednictvím stává součástí každé firmy, která se zajímá o rozvoj svého podnikatelského prostředí.

Nabízené služby

  • Pomůžeme Vám vyhledat obchodní příležitosti a hrozby v připravované legislativě
  • Popíšeme klíčové hráče/stakeholdery, kteří mají vliv na konečnou podobu platné legislativy
  • Navrhneme Vám strategii k prosazení Vašich oprávněných zájmů
  • Pomůžeme Vám koordinovat veškeré aktivity nezbytné k prosazení Vašich zájmů